La vida moderna ens imposa un ritme esgotador. Tot i que aquesta vida agitada ens desagradi, l'activitat professional que no podem pas defugir (telèfon, responsabilitats, urgències), soscava el nostre sistema nerviós.

Insomni, tensió i crispació són les primeres manifestacions de l'estrès. Les tensions esgoten les nostres "bateries nervioses". Esgotament, depressió nerviosa i afeccions cardíaques són les conseqüències ulteriors.

Gràcies a les tècniques de relaxació es gaudeix d'un son reparador sense fàrmacs.

La relaxació proporciona una sensació deliciosa de lleugeresa que cal experimentar i en pocs minuts permet recuperar l'energia i la vitalitat.

Per visualitzar correctament la pàgina necessiteu el reproductor Flash Player.