Les tècniques de respiració són fonamentals per a la conquesta de la salut i la longevitat.

Sabem que, generalment, respirem molt per sota de les nostres possibilitats. Això ens reporta una falta de condició física i una escassa resistència davant de les malalties.

Les tècniques respiratòries del Ioga, no es limiten només a proporcionar una correcta oxigenació, sinó que amb la pràctica del Pranayama s'adquireix un augment de l'energia vital que proporciona aquella calma i serenitat tan necessàries per gaudir amb plenitud de la vida.

Per visualitzar correctament la pàgina necessiteu el reproductor Flash Player.