Rosa Maria Marcos és professora de Ioga diplomada per André Van Lysebeth, formadora de professors de la "AEPY" (Asociación Española de Practicantes de Yoga) des de 1983 i, ex-presidenta del Comitè Pedagògic.

Els seus coneixements de les diverses escoles del Ioga, del Seitai i d'altres tècniques orientals, i la seva experiència de més de deu anys en l'ensenyament, l'educació especial i la psicomotricitat han estat una valuosa aportació per a l'ensenyament del Ioga.

Dirigeix des de fa més de 30 anys l'Estudi de Ioga i imparteix periòdicament seminaris de relaxació.

Per visualitzar correctament la pàgina necessiteu el reproductor Flash Player.